Khai trương sân KN Golf Links Cam Ranh 27.10

KN Golf Links là một phần trong tổng thể KN Paradise. KN Golf Links sở hữu nhiều ưu thế trong đó vị trí và mô hình thiết kế là những điểm nhấn đặc biệt tạo nên giá trị độc đáo của sân golf này.

Với những lợi thế này, KN Golf Links sẽ mang đến giá trị cho các phân khu bất động sản lân cận trong đó có Para Grus – Đô thị đầu tiên tại KN Paradise.